-

W przypadku szkód powstałych
w wyniku wandalizmu lub będących efektem aktu przestę- pczego przeprowadzamy docho- dzenia mające na celu ustalenie miejsca i sprawców szkody oraz zbieramy informacje na policji
w celu ustalenia miejsca
i przebiegu zdarzenia. Na bieżąco monitorujemy przebieg dochodze- nia, aby poznać metody działania sprawców w celu wyelimino- wania ryzyka straty w przyszłości. Gromadzimy dane pozwalające właścicielom towaru i ich ubezpieczycielom na analizę i ocenę ryzyka dla celów ubezpieczeniowych.

 
  -